WINESAFARI Teambuilding


• 3-hour safari tour of the vineyards

• Comfortable off-road driving with 6×6 Pinzgauer fully equipped for wine tasting

• Tour of the vineyards above the town of Svaty Jur with an explanation of the history and present of grape growing

• Tasting of 6 selected wines at 4-5 stops in the vineyards above the town

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe teambulding in lovakia enjoy time with collegues on the original wine trip

• Snacks for whole team during the entire adventure ride (sourdough bread, local hand-made cheeses, traditional sausage, fresh vegetables, water and lots of good wine)

• Driver and guide with honest explanation about winemaking and viticulture

Price: 499 euro, capacity eight persons, duration: 3 hours

Looking for an even more personalised teambuilding for up to 50 colleagues? We can create an teambuilding itinerary around your team needs. We have partnered with trusted local tour and activity providers to offer you unique and exciting things to do during your tailor made teambuilding.

Contact us for detail price offer here: winesafari@winesafari.sk

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe improve your team and suprise your team with outdoor teambuilding

 

Poriadny WINESAFARI Teambuilding

• 3-hodinová safari jazda vinicmi

• Pohodlná jazda v teréne s autami 6×6 Pinzgauer plne vybaveným na ochutnávku vína

• Prehliadka viníc nad mestom Svätý Jur s výkladom o histórii a súčasnosti pestovania hrozna

• Ochutnávka 6 výberových vín na 4-5 zastávkach vo vinohradoch nad mestom

• Občerstvenie pre celý team počas celej dobrodružnej jazdy (kváskový chlieb, miestne ručne vyrábané syry, tradičná klobása, čerstvá zelenina, voda a veľa dobrého vína)

• Vodič a sprievodca s úprimným výkladom o vinárstve a vinohradníctve

Cena : 499 euro, kapacita 8 ľudí, trvanie 3 hodiny

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe teambuilding like never before in slovakia

 

Hľadáte ešte viac personalizovaný teambuilding pre cca. 50 kolegov? 
Radi vytvoríme itinerár teambuildingu podľa potrieb vášho tímu. 
Spolupracujeme s dôveryhodnými miestnymi poskytovateľmi zážitkov a aktivít, 
aby sme vám mohli ponúknuť jedinečné a vzrušujúce aktivity, ktoré môžete 
robiť počas vášho teambuildingu šitého na mieru. 
Pre podrobnú cenovú ponuku nás kontaktujte tu: winesafari@winesafari.sk

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe group wine tasting teambuildings the most famous for international travellers