WINESAFARI for 4 or 8 persons


• 2-3 hours guided tour of the vineyards above the town of Svaty Jur with an explanation of the history and present of grape growing

• Comfortable off-road driving with 6×6 Pinzgauer vehicle fully equipped for wine tasting in any weather

• Tasting of 6 selected wines at 4-5 stops in the vineyards above the town with nice views of Bratislava

• Snacks for guests on board during the entire ride (sourdough bread, local hand-made cheeses, traditional sausage, fresh vegetables, water and lots of good wine)

• Driver and guide with honest explanation about winemaking and viticulture

Price: capacity up to 4 people (299 eur, duration 2 hours)

Price: capacity up to 8 people (499 eur, duration 3 hours)

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe sunsent in slovakia

WINESAFARI pre 4 alebo 8 osôb

• 2-3 hodinová prehliadka viníc nad mestom Svätý Jur s výkladom o histórii a súčasnosti pestovania hrozna

• Pohodlná jazda v teréne s vozidlom 6×6 Pinzgauer plne vybaveným na degustáciu vína za každého počasia

• Degustácia 6 výberových vín na 4-5 zastávkach vo vinohradoch nad mestom s pekným výhľadom na Bratislavu

• Občerstvenie pre hostí na palube počas celej jazdy (kysnutý chlieb, miestne ručne vyrábané syry, tradičná klobása, čerstvá zelenina, voda a veľa dobrého vína)

• Vodič a sprievodca s úprimným výkladom o vinárstve a vinohradníctve

Cena: kapacita do 4 ľudí (299 euro, trvanie 2 hodiny)

Cena: kapacita do 8 ľudí (499 euro, trvanie 3 hodiny)

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe unique experience outdoor in the slovak vineyards

Non-stop wine and smile on board.

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe drinking wine in the car

Looking for an even more exclusive WINESAFARI?

WINESAFARI Svaty Jur Slovakia local glass of wine tasting attraction the best guided tour outdoor fun Pinzgauer new experience vineyards in Bratislava area close to Vienna Austria in Central Europe slovak and czech girls enjoy wineyards next to bratislava nd vienna

We can create an extraordinery itinerary around your needs and create for you lifetime experience.

Contact us for detail tailor made offer here: winesafari@winesafari.sk